Hotelaria e Turismo

Hotelaría e Turismo

Coordenador: Luis Felipe Casagrande

Consultor: Cristiane Hickmann

EMPRESAS PARTICIPANTES
HOTEL DEVILLE
HOTEL PLAZA
HOTEL TREVO
LOCADORA EUROP CAR
HOTEL BOURBON
LUIZA RIBEIRO EVENTOS
VIA FÁCIL VIAGENS
HARBOR HOTÉIS